Darmowa wysyłka od 399 zł!

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep działający pod adresem www.mullido.pl (zwany dalej: „Mullido”) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Właścicielem Mullido jest: KIWILAND Natalia Jezierska, ul. Księżycowa 3, 01-934 Warszawa, adres e-mail: hello@mullido.pl, NIP: 1181911408
 3. Klientami Mullido mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwani dalej Klientami.
 4. Każda osoba składająca zamówienie w Mullido zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z MULLIDO

 1. Korzystanie z Mullido jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  – komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  – dostęp do poczty elektronicznej,
  – przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  – włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Towary oferowane w Mullido wytwarzane są ręcznie. Z uwagi na swoją unikatowość mogą nieznacznie różnić się od siebie.
 3. Mullido dokłada wszelkich starań by oferowane na stronie internetowej Mullido produkty były jak najbardziej zgodne z ich rzeczywistym wyglądem i cechami.
 4. Wszystkie oferowane towary są całkowicie nowe oraz pozbawione jakichkolwiek wad.
 5. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Mullido wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 6. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Mullido nie zawierają kosztów dostawy, które ustalane są odrębnie dla każdego zamówienia i zależą od rodzaju wybranego przez Klienta sposobu dostawy produktów oraz wartości zamówienia.
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient powinien zwrócić się do Mullido o dodatkowe informacje i wyjaśnienia, które udzielane mogą być drogą elektroniczną lub telefoniczną w dni powszednie w godzinach 9:00-17:00
 8. Wszystkie rozmiary zawarte w tabeli rozmiarów produktów Mullido należy traktować orientacyjnie, a rzeczywiste rozmiary mogą się róźnić +/- 5%.

 

III. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na stronie internetowej Mullido oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, formę wysyłki, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorstw nazwę firmy, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, NIP.
 3. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich następujących czynności:
  a) wprowadzenie wszystkich zamawianych towarów do koszyka poprzez polecenie “Dodaj do koszyka”.
  b) wpisanie wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia w formularzu zamówienia
  c) wybranie sposobu przesyłki
  d) opłacenie zamówienia, będące jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży
 4. Przez złożeniem zamówienia Klient poinformowany jest o łącznej cenie zamawianych przez niego towarów, łącznym koszcie dostawy w/w towarów oraz wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych, począwszy od dnia następującego po dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Mullido zastrzega, że czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, wraz z informacją o dokładnym terminie realizacji zamówienia.
 6. W przypadku braku danego towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.
 7. W przypadku o którym mowa w punkcie 6 powyżej, Klient może:
  a) anulować zamówienie i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty
  b) wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty dotyczącej anulowanej części zamówienia
  c) wyrazić zgodę na wydłużony czas realizacji zamówienia.
 8. Wszystkie produkty z nadrukiem (wzorem) oferowane w Mullido mogą różnić się układem wzoru od zdjęć prezentowanych w Sklepie, które mają jedynie charakter poglądowy.
 9. Oferowane przez Mullido kody rabatowe nie działają na produkty, których cena bazowa została obniżona (chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone inaczej).

 

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Klient zobowiązany jest uiścić kwotę zamówionych przez siebie towarów wraz z wybranymi przez siebie kosztami wysyłki w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  a) przelewem na rachunek bankowy Mullido o numerze PL43 1160 2202 0000 0004 7782 6201
  b) za pomocą systemu płatności mobilnych BLIK przy pomocy systemu płatności internetowych Przelewy24
  c) przy użyciu karty kredytowej lub debetowej przy pomocy systemu płatności internetowych Przelewy24
  Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych.
 2. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, kwota zamówienia nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Mullido, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 

V. DOSTAWA

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych towarów:
  a) za pośrednictwem paczkomatów InPost – 12,99 PLN
  b) za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej, wybranej przez Mullido – 14,99 PLN
 2. Nie ma możliwości wysyłki zamówionych towarów za pobraniem.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionych towarów.
 4. Mullido nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie zamówionych towarów, które zostały zwrócone do Mullido z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania bez powiadomienia Mullido, podania nieprawidłowego adresu dostawy lub nieodebrania przesyłki z poczty, paczkomatu lub innego punktu odbioru w wyznaczonym terminie.
 5. Przy zamówieniu towarów na kwotę wyższą niż 399 złotych wysyłka do paczkomatu lub kurierem jest darmowa.
 6. Istnieje możliwość wysyłki towarów poza granicę Polski. Każdorazowo taka usługa wyceniana będzie indywidualnie.

 

VI. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie towary oferowane w Mullido stanowią produkty unikatowe wykonywane na podstawie twórczych projektów, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Mullido.
 2. Kopiowanie, powielanie, reprodukcja lub odwzorowywanie oferowanych w Mullido towarów, w tym również ich projektów i opracowań narusza autorskie prawa majątkowe Mullido.
 3. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Mullido takie jak zdjęcia, teksty, materiały graficzne stanowią własność Mullido. Wykorzystanie ich bez zgody Mullido jest zabronione.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy: hello@mullido.pl
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło wejście Klienta w posiadanie towaru lub każdej osoby trzeciej, innej niż przewoźnik, wskazanej przez Klienta.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia chęci zwrotu zakupionych przez Klienta towarów i wysłany na adres KIWILAND Natalia Jezierska, ul. Księżycowa 3, 01-934 Warszawa.
 4. Wysyłkę zwrotną pokrywa Klient, dokładając wszelkich starań by towar został wysłany w sposób nie zagrażający jego zniszczeniu czy zagubieniu.
 5. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej Mullido w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, dokona zwrotu kwoty dokonanych przez Klienta płatności związanych z nabyciem towaru (sam koszt zakupionego towaru, bez kosztu za przesyłkę).
 6. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki wybrany został przez Klienta.
 7. Wszystkie zwracane towary muszą być nieużywane i nieuszkodzone.
 8. Mullido nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Nie ma możliwości zwrócić zamówionych produktów osobiście.

 

VIII. REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji drogą pocztową listem poleconym na adres KIWILAND Natalia Jezierska, ul. Księżycowa 3, 01-934 Warszawa lub w formie korespondencji elektronicznej na adres mailowy: hello@mullido.pl
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku, gdy odbioru towaru dokonano w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę i potwierdzi on to w protokole reklamacyjnym.
 3. Reklamacje dotyczące towarów będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Klienta w momencie składania zamówienia.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i cookies.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Mullido a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak polubowne uregulowanie spornych kwestii okazałoby się niemożliwe, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Mullido.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl